Huisregels

Welkom bij

Onze huisregels zijn:

 • Alcohol, drugs en glas zijn VERBODEN
 • Wij streven naar een rookvrij zwembad. Er is nu 1 plek waar gerookt mag worden en dat is bij de rookpaal.
 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht bandjes te dragen op het hele terrein
 • Andere drijf/redmiddelen mogen alleen in combinatie met bandjes
 • Kinderen met bandjes mogen niet in het diepe bad
 • Zwembad ‘t Willaer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade
 • Niet duiken in het ondiepe bad en in het ondiepe gedeelte van het diepe bad
 • Glijbaan regels: zie bord/banner bij de glijbaan
 • Fotograferen in de kleedhokjes, douche en wc’s is verboden
 • Fotograferen van anderen mag alleen met toestemming van de desbetreffende persoon
 • Iedere ouder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind(eren)
 • Het is verboden te eten en/of drinken in het water
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Deponeer dit in de afvalbakken
 • Iedereen dient gepaste badkleding te dragen
 • Bezoekers met medische ongemakken (bv epilepsie, toevallen o.i.d.) graag melden bij het badpersoneel voordat men gaat zwemmen
 • Verboden om op het dak te lopen/klimmen, directe verwijdering volgt
 • Iedere bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels. Het niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van het personeel kan verwijdering ten gevolge hebben. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Veel zwemplezier